(1)
Barčkutė O. Vartotojas Informacinių Sistemų plėtros Procese. IM 2008, 46, 57-66.