(1)
Atkočiūnienė O. Žinių Vadybos Poveikis Darniam Vystymuisi Zenona. IM 2008, 46, 24-36.