(1)
Matkevičienė R. Tapatybės Ir tarpkultūrinė Komunikacija: 14-Osios Šiaurės šalių tarpkultūrinės Komunikacijos Tinklo Konferencijos Tematinis žemėlapis. IM 2008, 45, 60-69.