(1)
Mikuckas A.; Mikuckienė I.; Kazanavičius E.; Čeponis J. Pastato Termofizinių Savybių Modeliavimas Naudojant „Simulink“. IM 2008, 42, 121-127.