(1)
Rotomskis I.; Štitilis D. Elektroninės Komercijos Apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu. IM 2008, 42, 84-90.