(1)
Šiškevičiūtė D.; Valavičius E. Atvirųjų Programų Naudojimas Mokymui. IM 2008, 42, 78-83.