(1)
Mickus A.; Vidžiūnas A. Vadybos Specialybių Studentų IKT Kompetencijos Ugdymo Tikslai Ir priemonės. IM 2008, 42, 50-55.