(1)
Dagienė V.; Krapavickaitė D. Pradinio Ir Specialiojo Ugdymo Lietuvoje Analizė Informacinių Technologijų Naudojimo požiūriu. IM 2007, 41, 98-114.