(1)
Dagienė V.; Jasutienė E. Informacinės Technologijos Matematikai Vizualizuoti Ir tyrinėti. IM 2007, 41, 76-88.