(1)
Gudauskas R.; Gatautis R.; Vitkauskaitė E. Statybų Sektoriaus Smulkių Ir Vidutinių įmonių Ateities E. Vizija: E. Verslo Perspektyva. IM 2007, 41, 33-41.