Petkus T., Kurasova O., & Ciunel I. (2016). Forecasting teacher demand. Information & Media, 72, 130-138. https://doi.org/10.15388/Im.2015.72.9225