Janiūnienė E. Studentų informacinę elgseną motyvuojantys veiksniai. Information & Media, v. 61, p. 83-92, 1 Jan. 2012.