Matkevičienė R. Rizikos komunikacija Lietuvos prezidentų inauguracinėse kalbose. Information & Media, v. 55, p. 71-81, 1 Jan. 2011.