Barčkutė O. Vartotojas informacinių sistemų plėtros procese. Information & Media, v. 46, p. 57-66, 1 Jan. 2008.