Stonkienė M. Darniojo vystymosi poveikis teisei į informaciją: teisė į aplinkos informaciją. Information & Media, v. 46, p. 7-23, 1 Jan. 2008.