Kirtiklis, Kęstutis. 2011. “Ne Vien Komunikacija. Epistemologija Ir Metodologija Kaip Komunikacijos Teorijų Tipologijos Kriterijai”. Information & Media 58 (January), 42-55. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3123.