Limba, Tadas. 2008. “Elektroninės valdžios Diegimas Ir Perspektyvos Lietuvoje: Visuomenės Ir valdžios Institucijų sąveika”. Information & Media 42 (43), 242-50. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3413.