Padaigienė, Regina, Alina Dėmenienė, Ojaras Purvinis, and Jadvyga Vasiliauskaitė. 2008. “Kauno Technologijos Universiteto Panevėžio Instituto Studentų nubyrėjimo Kaita 2004–2006 Metais”. Information & Media 42 (43), 62-68. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3441.