Mickus A. and Vidžiūnas A. (2008) “Vadybos specialybių studentų IKT kompetencijos ugdymo tikslai ir priemonės”, Information & Media, 42(43), pp. 50-55. doi: 10.15388/Im.2008.0.3443.