[1]
Rapečka A., Marcinkevičius V., and Dzemyda G., “Rekomendacinės sistemos algoritmų veikimo elektroninio knygyno duomenų bazėje analizė”, IM, vol. 65, pp. 45-55, Jan. 2013.