[1]
Matkevičienė R., “Rizikos komunikacija Lietuvos prezidentų inauguracinėse kalbose”, IM, vol. 55, pp. 71-81, Jan. 2011.