Matkevičienė R. “Rizikos Komunikacija Lietuvos Prezidentų inauguracinėse Kalbose”. Information & Media, Vol. 55, Jan. 2011, pp. 71-81, doi:10.15388/Im.2011.0.3161.