Mickus A., and Vidžiūnas A. “Vadybos Specialybių Studentų IKT Kompetencijos Ugdymo Tikslai Ir priemonės”. Information & Media, Vol. 42, no. 43, Jan. 2008, pp. 50-55, doi:10.15388/Im.2008.0.3443.