[1]
Kirjackis J., Mazėtis E. and Melničenko G. 2015. On the insolubility of one drawing problem. Lietuvos matematikos rinkinys. 56, B (Dec. 2015), 70–74. DOI:https://doi.org/10.15388/LMR.B.2015.13.