[1]
Kaučikas A. 2010. On the left strongly prime modules and their radicals. Lietuvos matematikos rinkinys. 51, proc. LMS (Dec. 2010), 31–34. DOI:https://doi.org/10.15388/LMR.2011.05.