(1)
Ragalytė B.; Paukštienė A. P. Masiotas in Education Mathematics Equations in Periodical Journal „Švietimo darbas“. LMR 2014, 55, 121–124.