Mockus J., & Sabaliauskas M. (2013). On the exact polynomial time algorithm for a special class of bimatrix game. Lietuvos Matematikos Rinkinys, 54(A), 85–90. https://doi.org/10.15388/LMR.A.2013.18