Kirjackis J., Mazėtis E., & Melničenko G. (2015). On the insolubility of one drawing problem. Lietuvos Matematikos Rinkinys, 56(B), 70–74. https://doi.org/10.15388/LMR.B.2015.13