Jasiūnas H.; Verikaitė V. Professor of mathematics Aronas Naftalevičius (1921–1999) (a survey of the life and activity in Vilnius University. Lietuvos matematikos rinkinys, v. 52, n. proc. LMS, p. 150–155, 15 Dec. 2011.