Vakarinienė Sigutė, and Misevičius Gintautas. 2009. “Bimatrix Game Model for the Selection of Investment Portfolio”. Lietuvos Matematikos Rinkinys 50 (proc. LMS), 328–333. https://doi.org/10.15388/LMR.2009.58.