[1]
Jasiūnas H. and Verikaitė V., “Professor of mathematics Kazimieras Vytenis Kabaila (1929–1992) 80 years”, LMR, vol. 50, no. proc. LMS, pp. 149–154, Dec. 2009.