Nieko geriau už paskaitą? Apie socialinio darbo universitetinių studijų mokymo(si) metodus
Socialinio darbo didaktika
Birutė Švedaitė-Sakalauskė
Violeta Gevorgianiene
Published 2017-02-28
https://doi.org/10.15388/STEPP.2016.13.10046
PDF

How to Cite

Švedaitė-Sakalauskė B., & Gevorgianiene V. (2017). Nieko geriau už paskaitą? Apie socialinio darbo universitetinių studijų mokymo(si) metodus. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 13, 105-116. https://doi.org/10.15388/STEPP.2016.13.10046

Abstract

Straipsnyje svarstoma, kurie mokymo(si) metodai tinkamiausi universitetinėms socialinio darbo studijoms. Remiantis socialinio darbo bakalauro ir magistro studijų studentų apklausa nustatyta, kad paskaita kaip metodas labiausiai padeda jų kompetencijų ugdymuisi. Labiausiai stebina tyrimo rezultatas, kad paskaitų metu studentai ne tik įgyja žinių, bet ir jaučiasi labiausiai išmokstantys žinias taikyti. Šie tyrimo rezultatai kviečia diskutuoti, kodėl paskaita - klasikinis universitetinių studijų metodas net ir tokioje į praktiką orientuotoje specialybėje kaip socialinis darbas pasirodo esantis populiariausias ir duoda studentams daugiausiai naudos. Vienas iš galimų atsakymų – paskaitos, kaip tarpusavio sąveika kuriamo gyvo naratyvo, įtaigumas ir ugdomasis poveikis, atveriantis kur kas daugiau mokymo ir išmokimo galimybių.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>