[1]
Žalimienė L. 2003. The organisation of childcare: The functions and cooperation between municipalities and counties. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. 2, (Mar. 2003), 74-81. DOI:https://doi.org/10.15388/STEPP.2003.2.8551.