(1)
Žalimienė L.; Vareikytė A. Socialinių Paslaugų Kokybė Ir Standartai. STEPP 2001, 1, 116-117.