Pūras D., & Šumskienė E. (2012). Psichikos negalią turinčių asmenų globa Lietuvoje: priklausomybė nuo paveldėtos paslaugų teikimo kultūros. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 6, 87-96. https://doi.org/10.15388/STEPP.2012.0.1856