Kievišienė J. (2022). Social Work with Individuals Having Alcohol Usage Problems: Overview of the Situation in Lithuania. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 24, 54-68. https://doi.org/10.15388/STEPP.2022.37