Žalimienė L., & Vareikytė A. (2001). Socialinių paslaugų kokybė ir standartai. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 1, 116-117. https://doi.org/10.15388/STEPP.2001.0.8508