Žalimienė L. (2003). The organisation of childcare: The functions and cooperation between municipalities and counties. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 2, 74-81. https://doi.org/10.15388/STEPP.2003.2.8551