Žalimienė L.; Gvaldaitė L. Editor’s introduction. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, v. 14, p. 7-8, 9 Feb. 2017.