Kievišienė J. Social Work with Individuals Having Alcohol Usage Problems: Overview of the Situation in Lithuania. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, v. 24, p. 54-68, 15 Jun. 2022.