Žalimienė L.; Vareikytė A. Socialinių paslaugų kokybė ir standartai. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, v. 1, p. 116-117, 3 Oct. 2001.