Žalimienė L. The organisation of childcare: The functions and cooperation between municipalities and counties. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, v. 2, p. 74-81, 15 Mar. 2003.