Žalimienė, Laimutė, and Lijana Gvaldaitė. 2017. “Editor’s Introduction”. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika 14 (February), 7-8. https://doi.org/10.15388/STEPP.2017.14.10420.