Karpuškienė, Vita, Aušrytė Rastenienė, and Arvydas Liepuonius. 2019. “Alcohol Consumption Habits, Environments and Consequences in Lithuania”. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika 18 (March), 59-73. https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.4.