Žalimienė, Laimutė. 2003. “The Organisation of Childcare: The Functions and Cooperation Between Municipalities and Counties”. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika 2 (March), 74-81. https://doi.org/10.15388/STEPP.2003.2.8551.