Žalimienė L. and Gvaldaitė L. (2017) “Editor’s introduction”, Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 140, pp. 7-8. doi: 10.15388/STEPP.2017.14.10420.