Karpuškienė V., Rastenienė A. and Liepuonius A. (2019) “Alcohol consumption habits, environments and consequences in Lithuania”, Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 180, pp. 59-73. doi: 10.15388/STEPP.2019.4.