Žalimienė L. (2003) “The organisation of childcare: The functions and cooperation between municipalities and counties”, Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 2, pp. 74-81. doi: 10.15388/STEPP.2003.2.8551.