[1]
Žalimienė L. and Vareikytė A., “Socialinių paslaugų kokybė ir standartai”, STEPP, vol. 1, pp. 116-117, Oct. 2001.