Žalimienė L., and Gvaldaitė L. “Editor’s Introduction”. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, Vol. 14, Feb. 2017, pp. 7-8, doi:10.15388/STEPP.2017.14.10420.